ทำไม คุณ/ธุรกิจของคุณต้องมีเว็บไซต์?

1. เพื่อเพิ่มช่องทางนำเสนอสินค้าได้ทั่วโลก
2. เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ
3. เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของธุรกิจของคุณ
4. เพื่อนำเสนอสินค้าได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
5. เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า
6. เพิ่มความสะดวกในการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า
7. ให้ธุรกิจของคุณดูทันสมัยมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง
bm_logo

ติดต่อ Benz 089-607-4960 Email : gosinbenz14@hotmail.com

ดูตัวอย่าง www.KSSFurniture.com หรือ www.FurnitureKitty.com หรือ www.OfficeToU.comเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของเรา

 

E-Commerse    
Price
  FrontPage      
  MainPage  2000
  Category List 100 List 1000
  Product Detail 1000
   
  Member   
  Register 800
  Edit Profile 500
  Order Tracking 700
  Contact us 500
  วิธีการชำระเงิน  
  การติดต่อ  
  Cart System+Quataion 3000
  Add to cart  
  Payment method  
  Shipment method  
  Search 1000
  Favorites 2500
  Top 10 Feature By Cat. 1000
  Random Feature 500
  BackOffice  
  System Management 9000
  Favorites Management 1500
         
  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 25000
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.

รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ (หลังจากทางทีมงานได้รับข้อมูลและรูปภาพของคุณแล้ว)

2.
ใช้เวลาในการจัดทำ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความยากง่ายของแต่ละงาน นับเฉพาะเวลาทำการครับ
3.
นำเว็บไซต์ที่ทำเสร็จสมบูรณ์ อัพโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์ตามชื่อโดเมนเนมของคุณ
4.
แจ้งผลให้คุณทราบ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ ทั้งหมดอีกครั้ง

ส่วนเรื่องราคานี้ต่อรองราคาได้ครับ ความพึงพอใจของคุณคือความสำเร็จของเรา